+420 739 451 679, obaly@obaly-adamec.cz
CZ

Společnost Obaly Adamec a.s. vznikla v roce 2007 transformací z fyzické osoby Tomáš Adamec,
který začal se svým podnikáním v roce 1998. Hlavním předmětem podnikání bylo zabezpečování
výroby obalových materiálů a předtisková příprava zejména pro flexotisk. Z důvodu vyšší flexibility
se v roce 2008 společnost rozhodla investovat do vlastního zařízení na výrobu polymerů digitální cestou (CDI).
Dalším krokem vedoucím ke zkvalitnění vyráběných obalů bylo pořízení vlastního flexotiskového stroje
společně s kompletním technologickým zázemím, které bylo instalováno v roce 2011.
O rok později proběhla instalace druhého špičkového flexotiskového stroje
včetně dalších dokončujících zařízení.